Aktieselskab - A/S

Et aktieselskab (A/S) er en virksomhedsform, hvis værdi er opdelt i aktier og opkøbt af aktionærer. Aktionærerne hæfter kun for deres del af aktiekapitalen. Når selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen betragtes det som at være stiftet.

Et aktieselskab skal have mindst tre stiftere og en aktiekapital på mindst DKK 400.000. Den indskudte startkapital kan enten være kontant eller et såkaldt ’apportindskud’, dvs. et andet formuegode som for eksempelvis patenter, ophavsrettigheder, eller udstyr der skal bruges i virksomheden.

Aktieselskaber er yderligere underlagt flere krav end andre selskabsformer som for eksempelvis anpartsselskaber og enkeltvirksomheder. Et krav der adskiller denne virksomhedsform fra de andre, er blandt andet, at et aktieselskab skal have en bestyrelse og en direktion (det må ikke være de samme personer, der sidder i begge enheder). Selskabsformen anses af den grund også for at være den mest seriøse (og ikke mindst dyreste at oprette) selskabsform i Danmark.

Aktieselskaber skal dog ligesom anpartsselskaber oprette en ejerbog der indeholder oplysninger om kapitalejernes navn, bopæl og samlede kapitalandele og er tilgængelig for de offentlige myndigheder. Der er yderligere krav om udarbejdelse og offentliggørelse af et årsregnskab i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Et aktieselskab betegnes som en selvstændig juridisk person. Dette betyder, at selskabet kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer kan gøre det. Derudover er selskabsskatten lavere end personskatten.  

I Selskabslovens Kapitel 2 og 3 kan man finde yderligere regler for stiftelse og registrering af aktiselskaber.