Afkastningsgrad

En afkastningsgrad er et økonomisk nøgletal, der viser din virksomheds evne til at generere overskud i forhold til den indskudte kapital.  

Det er den danske oversættelse for ROI – Return of investment. 

Afkastningsgrad formel: Resultat før finansielle poster / aktiver * 100