Årsregnskab

Et årsregnskab er en beregning, som redegør for din virksomhed eller forenings drift og økonomiske status, og følger typisk et kalenderår fra start januar til slut december. Hver virksomhed, ligegyldigt hvor stort eller småt det er, har pligt til at føre regnskab over de aktiviteter, der finder sted. På baggrund af disse aktiviteter, skal du som virksomhedsejer årligt udarbejde en oversigt der dækker over økonomien fra januar til december. I årsregnskabet angives både indtægter og udgifter. Årsregnskabet har overordnet set to mål: at vise, hvordan virksomhedens midler er brugt og hvordan den forholder sig økonomisk.  

Mens det ikke er alle virksomheder der er forpligtet til at indsende et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen (enkeltmandsvirksomheder og interesseselskaber skal for eksempelvis ikke indsende årsregnskab), skal et årsregnskab som det mindste indeholde en resultatopgørelse der viser, hvorvidt virksomheden har overskud eller underskud, en balance, og eventuelle noter såsom ledelsespåtegning og anvendt regnskabspraksis. I en ledelsespåtegning redegør ledelsen for aktiviteterne indenfor de seneste år og klargør forventningerne til det følgende år, mens en regnskabspraksis beskriver de regler, som virksomheden har benyttet i forbindelse med udregningen af årsregnskabet. Det er dog ikke alle virksomheder der skal indsende ledelsespåtegning og regnskabspraksis.

Årsregnskabet er en del af årsrapporten og skal derfor indberettes samtidig med årsrapporten.