Årsrapport

En årsrapport er et årligt udarbejdet dokument der indeholder analyser og vurderinger om virksomhedens udvikling i det forløbne år. Her får man også overblik over virksomhedens økonomiske situation i form af resultatopgørelse og balance. Mens personligt ejede virksomheder ikke har pligt til at indberette årsrapport, skal alle iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber som udgangspunkt indberette en årsrapport så længe der ikke er tale om forhold som rekonstruktion og konkurs.

En årsrapport er et dokument der består af en række lovpligtige og frivillige dele. Den skal dog altid indeholde følgende:

  • Et årsregnskab, det vil sige en resultatopgørelse, balance og diverse noteoplysninger.
  • En ledelsesberetning der fortæller om det foregående år samt forventningerne til det kommende.
  • Et koncernregnskab ved tilfælde af, at virksomheden indgår i en koncern.
  • En ledelsespåtegning der er ledelsens underskrift på at årsrapporten er rigtig (dette gælder kun, hvis der er flere end ét medlem i ledelsen).
  • En eventuel revisionspåtegning og andre supplerende frivillige beretninger.

 

Det er vigtigt, at du som virksomhed ikke overskrider fristen for indberetning af årsrapporten, da det kan føre til en afgift på op til 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem.