Åbningsbalance

En åbningsbalance er den balance der er i din virksomhed ved et given tidspunkt. Åbningsbalancen bliver aktuel når du er ved at stifte ny virksomhed eller ved tilfælde af, at du skifter over til et andet regnskabsprogram. Åbningsbalancen ved stiftelse af en ny virksomhed er for eksempel den kapital, der skydes ind i virksomheden. Det vil sige, at det er den saldo, der er i din virksomhed på det tidspunkt, hvor du har startet din virksomhed.

Et begreb tæt forbundet med åbningsbalance er primopostering, der stort set dækker over det samme. Primopostering skal bruges når du går fra et regnskabsår til et andet. Primopostering er med andre ord din slutsaldo i dit årsregnskab på den sidste dag i det pågældende regnskabsår, som du skal overføre til det næste regnskabsår. Et andet formål med åbningsbalancen er, at det kan bruges til at sammenligne virksomhedens tilstand ved stiftelse med virksomhedens tilstand ved hver regnskabscyklus.