Oplysningsskema for selskaber er udskudt til 25. august 2023

Oplysningsskemafristen for selskaber er blevet forlænget på grund af it-systemets udfordringer, og den nye frist er nu den 25. august. Det er vigtigt at bemærke, at fristen for årsregnskabet forbliver uændret og følger stadig den oprindelige frist.

Det er vigtigt at bemærke, at denne udskydelse udelukkende gælder for oplysningsskemaet og ikke for årsregnskabet. Du skal stadig udarbejde dit skatteregnskab som planlagt, da det er nødvendigt for at beregne din selskabsskat, der skal inkluderes i årsrapporten, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni.

Hvorfor er fristen udskudt?

På grund af it-problemer har nogle selskaber oplevet udfordringer med at indberette deres oplysningsskema til Skattestyrelsen. Der er en risiko for, at ikke alle selskaber kan overholde den oprindelige oplysningsfrist på grund af disse problemer, derfor bliver fristen udskudt med otte uger.

De udfordringer, der er opstået med indberetningen, skyldes primært langsomme svartider og tab af forbindelse til systemet.