Årsregnskab & selvangivelse

Vi hjælper med opstilling af årsrapport, internt regnskab samt indberetning af selvangivelser.

Lad os tage en uforpligtende snak om jeres behov, så vi kan hjælpe med at finde en løsning. 

Derfor skal du vælge eesa

Korrekt opstilling af årsrapport & indberetning

Hos EESA har vi flere års erfaring med opstilling af rapporter og indberetninger. Det giver din virksomhed en tryghed hvad angår at regnskabet er retvisende. 

Kyndig vejledning

Dit årsregnskab giver dig værdifuld indsigt i virksomhedens performance. Vi hjælper dig med at analysere tallene og giver overblik over virksomhedens udvikling, så du kan handle på baggrund af dette.

Overholdelse af frister

Undgå bøder og påtaler. Dit regnskab er i trygge hænder og vi sørger naturligvis for at alle deadlines overholdes og årsrapport indleveres til tiden.

Professionelt software

Vi benytter Wolters Kluwer's årsrapport software, som sikrer at årsrapporten fremstår professionel samt at alle love og regler er ajour.

Årsregnskab & selvangivelse

Hos EESA er årsregnskabet ikke blot en rapport, der bare skal udarbejdes én gang om året for offentlighedens skyld. I takt med at vi udarbejder årsregnskabet, hjælper EESA jer med at læse og forstå jeres regnskabstal, så I får værdifuld indsigt I jeres egen forretning. 

På baggrund af virksomhedens udvikling kan vi sammen vurdere hvilken retning virksomheden går, samt hvad vi kan gøre for at optimere resultatet. 

Professionel rådgivning

Sammen med en af vores dygtige konsulenter sætter vi jer rigtig godt ind I jeres regnskab, så i får et objektivt og nuanceret billede af, hvordan det er gået virksomheden i det forgangne regnskabsår.

I samme ombæring taler vi naturligvis om optimering og effektivisering af de forskellige regnskabsposter, som I har haft i årets løb. I får sparring, der kan være medvirkende til at reducere jeres omkostninger, forbedre processer og arbejdsgange og I sikre jer et stærkere resultatet i regnskabsåret efter.